Talentum * 2021. 05. 04. - 17:38
Megkezdődtek a székesfehérvári Talentum Református Általános Iskola bővítési munkái. Magyarország kormánya 201 millió forint támogatást biztosított a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközségnek egy új épületszárny elkészítéséhez a fenntartásában működő intézményben. A beruházás részleteiről és a kormány templomfelújítási programjáról egyházi és állami vezetők, országgyűlési képviselők számoltak be helyszíni sajtótájékoztatón.

 

Fontos állomásához érkezett a Talentum Református Általános Iskola fejlesztése azzal, hogy egy új épületszárnnyal bővül az intézmény. A projekt keretében a tornaterem mögötti, földszintes, lapostetős épületrészt lebontják, ennek a helyén készül el az új, kétszintes szárny. A megközelítése a főépület aulájából egy új, zárt közlekedőfolyosón történik, ezáltal az iskola minden helyisége fűtött téren keresztül lesz elérhető.

 

Az új épületrészben két nagy tantermet, egy szakköri termet, könyvtárhelyiséget és külön bejáratú kazánházat építenek. A tetőteret is beépítik, ahol egy szakköri terem, iroda és tárolóhelyiségek lesznek, zsibongót és a mosdókat minden szinten biztosítanak. A földszinten akadálymentesített mellékhelyiség lesz, ami nem volt eddig az épületben. Az új épülettel való érintettség miatt megújul a tornaterem teteje is. A korszerűtlen lapostető helyett hőszigetelt magastető épül, amelyre napelemes rendszert telepítenek. A beruházás részeként a Széchenyi utcai homlokzatra utólagos hőszigetelés kerül.

A munkálatok befejezésének határideje 2021. december 15., az összköltség megközelíti a bruttó 300 millió forintot. A projekt Magyarország Kormányának 201 millió forintos, vissza nem térítendő támogatásával és az iskola saját forrásának felhasználásával valósul meg.

A beruházást bemutató sajtótájékoztatón Szász Zoltán református lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy évek óta szükség volt a bővítésre, így köszönetet mondanak Istennek és mindazoknak, akik által a tervük megvalósulhat. Úgy fogalmazott, egy olyan világban élünk, ahol meghasadtak az evidenciák és az alapvető értékek, ám ebben a világban is az a küldetésük, hogy hirdessék Isten igéjét és akaratát. Feladatuk, hogy célba vegyék Isten országát, éljék meg felelősen a földi létet és mindent, amit ebben a létben kapnak.

Ugyancsak köszöntötte a megjelenteket és ismertette a beruházás részleteit Szanyó Gáborné iskolaigazgató. Elmondta, hogy intézményük 2002-ben indult egyetlen osztállyal, és nyolc év alatt minden évben egy-egy osztállyal bővültek, majd 2010-ben felvették a mostani nevüket. Mindig helyhiánnyal küzdöttek, amely probléma a bővítéssel megoldódik.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára méltatta az egyházak felelősségét a köznevelésben, a kultúra és a tudás továbbadásában, ezért a kormány fontosnak tartja az egyházak minél szélesebb körű támogatását. Beszélt az egyház szerepvállalásáról a közoktatásban, elmondta, hogy 1947-ig a köznevelési intézmények nagyobb többsége, 60 százaléka egyházi fenntartásban volt, majd a kommunista időszakban összességében 10 felekezeti iskola működését engedélyezték, évente mindösszesen 2.800-as tanulói létszámmal. Az 1990-es rendszerváltás változást hozott, egészen 2010-ig 112.500 gyermek járt egyházi óvodába, általános és középiskolába, ez 6,4 százalékot tett ki a köznevelésen belül. Majd az újabb, 2020-ig tartó periódus ismételt emelkedést hozott, 2020-ban 232.500 gyermek járt felekezeti intézménybe, ami az összes köznevelésnek 15,2 százaléka. A felekezeti fenntartású általános és középiskolák, az általuk nyújtott tudás és lelki plusz iránt igen nagy a társadalmi igény, a túljelentkezés 2-3-szoros, főleg, a nagyobb városokban. Ráadásul az iskolabővítési beruházások segítik a gazdaság újraindítását is, hiszen munkát adnak a tervezőknek, az építőknek. Soltész Miklós beszélt a kormány templomfelújítási programjáról is. Fejér megye két választókörzetében 27 templom újul meg összességében 375 millió forint értékben.

Egy évekkel ezelőtt elindult tervezőmunka tényleges megvalósulásának kezdetén vagyunk – ezt Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője mondta a sajtóeseményen. Köszönetét fejezte ki a kormányzat támogatásáért, melynek eredményeként Székesfehérváron négy templomban lesznek felújítások. Már készül az új baptista gyülekezeti ház, amely kétszer 15 milliós támogatásban részesült. A maroshegyi református kápolna tetőszerkezetének és héjazatának cseréje 14,5 millió, az evangélikus templom tetőfelújítása 5,2 millió forintot kapott, illetve támogatják a felsővárosi templom megújítását is.

Törő Gábor országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki a kormánynak a Fejér megyei települések támogatásáért. A falvak, kisvárosok 24 pályázatot nyújtottak be templomok és környékük felújítására, valamennyi tender sikeres volt. Az elnyert támogatások 8 és 15 millió forint között mozognak, összesen 315 millió forintot tesznek ki, sőt, egyes falvakban több felekezet is részesült támogatásban. Ebből is látszik, hogy a kormány hatalmas figyelmet fordít az egyházakra.

A beruházásról bővebb információt a www.albaref.hu és az iskola.albaref.hu oldalon olvashatnak.