Áldás, Békesség!

Szeretettel köszöntöm iskolánk honlapjának látogatóit a 2020-2021-es tanévben.

Ez a tanév iskolánk 19. éve, melyet 160 tanulóval és 17 pedagógussal kezdtünk meg. Nagy öröm számunkra, hogy 26 elsős kisgyermek számára választották iskolánkat a szüleik.

Az idei év sok mindenben eltér az előzőktől. A járványhelyzet miatt sok új szabályt kellett bevezetni, intézkedési tervet készítettünk a járvány terjedésének megelőzésére. A tavaszi karantén időszak tapasztalatait is felhasználva felkészültünk az esetleges digitális oktatásra. Pedagógusaink továbbképzéseken vesznek részt az eredményes oktatás érdekében. Házirendünket módosítottuk, kiegészítettük a digitális oktatás idejére szóló szabályokkal.

Hálásak vagyunk az Úrnak a nyári időszakban elvégzett felújításokért. Az iskolai ebédlő-konyha épület teljesen megújult, az első emeleten légkondicionáló berendezéseket szereltettünk fel, az iskola összes termében kicseréltettük a lámpákat, két új interaktív táblát vásároltunk. Mindezek hozzájárulnak, hogy tanulóink számára barátságos, tiszta környezetet, korunknak megfelelő színvonalú oktatató-nevelő munkát biztosítsunk. Ehhez adottak a személyi feltételek is, ettől az évtől két új pedagógus erősíti a tantestületünket.

A hagyományoktól eltérően idén nem tarthattunk tanévnyitó istentiszteletet.  Iskolánk dolgozói tanévkezdő csendes napon vettek részt, melyen Szász Zoltán nagytiszteletű úr az I. Sámuel 7.12. alapján arról tanított bennünket, hogy „Az Úr segített el bennünket egészen idáig.” Hittel, félelem nélkül bízzuk rá magunkat és tanítványainkat az előttünk álló nehéz időszakban is.

Ebben a reményben kívánom minden hozzánk tartozó családnak, gyermeknek, munkatársnak, hogy Urunk áldása maradjon velünk ebben az évben is.

Szanyó Gáborné igazgató